AM KAM 01

!

KIT  Ferrari 340 America Spyder Vignale 1952

Modello Artigianale Composto da Oltre 200 Pezzi

AM K05

!

K I T   da Montare

Ferrari 212 Export Spyder Vignale  1951  #0090E

Modello Composto da oltre 200 Pezzi